Doodstil
               
Zangen, nooit gezongen
gesmoord in longen
of
er was geen uitweg uit het hart
Nooit sloeg een stemband aan het trillen
noch voor vreugde
noch voor smart
Er was slechts verstillen

Er moet daar veel zwijgen zijn geweest
en luisteren naar 't fluisteren
van één enkel woord
dat de stilte heeft verstoord
dat de kaarsvlam zacht deed beven
dat een teken was van leven

maar dat nimmer werd gehoord
Naar overzicht