Er waait een storm
van Noord naar Zuid
Grote schepen steigeren
door het schuim
Ze komen nauwelijks vooruit
maar laten zich niet keren

Tussen de containers in het ruim
rusten verwaaide vogels uit
Hun kop tussen de natte veren
Naar overzicht